0208.2222.666

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NEWCOLOR VIỆT NAM
Địa chỉ: Tân Thịnh, Tân Hương, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên
Website: www.sonnewcolor.com | Email: newcolorvietnam@gmail.com
Hotline: 0208.2222.666


Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NEWCOLOR VIỆT NAM

Địa chỉ: Tân Thịnh, Tân Hương, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.2222.666

Website: www.sonnewcolor.com | Email: newcolorvietnam@gmail.com

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường

Mã số doanh nghiệp: 0107752066 - Cấp ngày: 09/03/2017, Đăng ký thay đổi ngày: 20/04/2021 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên


023

facebook
zalo